Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Betty want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?1je ❤️
Дом: lk1xnb2
Квартира/офис: ek6eamc

Куда:
Улица: 4i7mswsv
Дом: mc6ysfgc
Квартира/офис: 65st39

Вес: 8
Размеры: ha0cmm
Вид отправления: cfd7u39
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: zlr7vn
Имя: lhfriatv
Почта: bsmsschooloffice@bsms.ac.uk